Velkommen til Klemetsrud skolekorps                                                                                                                        
                  Musikk, trivsel, læring og samhold