FRAMMØTE

Korpsets være eller ikke være er avhengig av et godt miljø og tilfredsstillende musikalsk kvalitet. Begge disse faktorer er avhengig av at vi til enhver tid er så godt som fulltallig. Korpsets medlemmer synes selv det er lite trivelig at noen er fraværende.

Det er naturlig at medlemmene pga. familie, lekser og andre aktiviteter ved enkelte anledninger ikke vil kunne være tilstede. Vi aksepterer at det av og til er grunner for gyldig fravær.

Ved fravær skal det gis beskjed i forveien til korpsleder. Dette viser interesse, og er dessuten ved enkelte anledninger viktig i forbindelse med valg av repertoar. Det må understrekes følgende mht. frammøte:

1. Det er pliktig frammøte ved alle enkeltøvelser, gruppeøvelser og korps- samlinger så sant annet ikke er uttrykkelig sagt.

2. Kan man ikke møte, skal man gi beskjed på forhånd. Fravær skal kun skje unntaksvis.

3. Ifølge våre vedtekter kan man miste sitt medlemskap i korpset om man gjentatte ganger er fraværende uten gyldig grunn.

4. Godt fremmøte vil, etter 8 års medlemskap, bli påskjønnet.

Alle ønsker og har glede av fulltallig frammøte når de selv er tilstede ,

SÅ VÆR IKKE BLANDT DE FÅ SOM ØDELEGGER FOR DE MANGE !!III

 

Alle musikantene må møte 15 minutter før øvelsen starter slik at instrument, notestativ og noter er på plass til enkeltundervisning, gruppespill eller samspill.

Instruktør Navn Mobil Mail
Aspirant Alexander Thompson 97 10 57 16 alexthom1994[at]hotmail.com
Fin messing Freddy Haug 40 00 40 10 freddy.haug[at]gmail.com
Fløyte


Grov messing Alexander Thompson 97 10 57 16 alexthom1994[at]hotmail.com
Klarinett/sax Kristin Brevik
41 30 15 22
krbrev[at]gmail.com
Slagverk
Hvis musikantene ikke kan møte til enkeltundervisning, må fravær meldes av foresatte direkte til instruktøren.

 

Hvis musikantene ikke kan møte til gruppe/samspill onsdager, meldes dette til korpsleder/aspirantleder.
  
Sandra, tlf. 48 15 79 23