Politiattest

Politiattest

Publisert av Carina Brekken Brobak den 26.01.14.

Krav om politiattest


Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest.

Norges Musikkorps Forbund innførte krav om politiattest 1. oktober 2009. NMF har samarbeidet tett med både Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest. Målsettingen med ordningen er å ivareta sikkerheten til mindreårige og mennesker med utviklingshemming, samtidig som korpsene ikke nedlesses av for mye papirarbeid. I tillegg er det vært viktig å påse at tillitsvalgte føler at deres personvern er godt ivaretatt.